Herbari de briòfits

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) conserva una important brioteca que conté més de 7.000 exemplars. En aquesta, no hi ha distincions entre hepàtiques i molses de manera que els espècimens es troben ordenats alfabèticament per gènere i espècie. El material es conserva deshidratat i dins de sobres enganxats en una cartolina. Els diferents espècimens es troben classificats segons el lloc de recol·lecció.

La major part d’aquesta col·lecció prové de l’intercanvi de material amb altres herbaris europeus com per exemple l’exsiccata Suomen Maksasammalia d’hepàtiques de Finlàndia. També inclou material de la península Ibèrica recol·lectat per briòlegs destacats com Creu Casas (1913-2007), pionera en l’estudi de la briologia a Catalunya, o Josep Vives (1931-1993), estudiós de la flora briofítica de Catalunya i Balears. En aquesta col·lecció hi destaca una elevada presència del gènere Sphagnum, amb uns 300 exemplars, així com un nombre elevat de mostres dels gèneres Tortula i Hypnum.

Tot i que la col·lecció es troba totalment ordenada resta encara pendent d’informatització.

Per altra banda, cal indicar també l’existència de col·leccions de briòfits dins la secció de criptògames dels herbaris històrics de la família Salvador, Bernades, Ramon de Bolòs, Vayreda, Trèmols i Cadevall.