Monografies del Museu

  • Data d’inici: 2003
  • Periodicitat: irregular
  • ISSN: 1695-8950
  • e-ISSN: 2385-4332

Les Monografies del Museu de Ciències Naturals són resultat d’una voluntat d’aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

Les Monografies són també resultat del procés de cohesió que està guiant els centres de ciències de l’Ajuntament de Barcelona. Després d’anys en els quals la tendència ha estat l’especialització en les ciències naturals, es torna a una voluntat interdisciplinària, com la dels naturalistes de principis de segle, creadors de la fructífera Junta de Ciències Naturals de Barcelona.

Números publicats