Flora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació

Aquest grup de recerca se centra en l’estudi de la flora autòctona i al·lòctona (amb especial èmfasi en la segona), principalment de la conca mediterrània i de l’est asiàtic, amb una visió integral. Amb aquest objectiu, el personal del grup desenvolupa estudis utilitzant diferents aproximacions i eines, que giren al voltant de tres eixos principals: (1) diversitat, (2) col·leccions i (3) conservació. Ambdues regions són grans reservoris de diversitat vegetal a nivell global però al mateix temps dues de les àrees del planeta amb un major grau d’afectació antròpica. La nostra recerca cobreix dos dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides: Acció per al Clima (13, particularment 13.3), i Vida d’Ecosistemes Terrestres (15, en especial 15.5 i 15.8). Convé també destacar la vessant pràctica de la nostra recerca, ja que proporciona dades molt valuoses a les administracions gestores del territori i de la biodiversitat.

 
Objectius del grup de recerca

En el camp de la Biodiversitat:

 • Aprofundir en les tasques de catalogació de la flora al·lòctona de Catalunya, amb especial èmfasi en les regions costaneres (p. e. la Costa Brava serà objecte d’intenses prospeccions corològiques, mentre que es preveu completar la catalogació de la flora al·lòctona de la muntanya de Montjuïc). També s’elaborarà el catàleg de la flora al·lòctona dels Pirineus.
 • Estudiar com els processos d’hibridació afecten els processo d’invasió, mitjançant l’anàlisi de nínxol ecològic i de genètica del paisatge. Es treballarà especialment en els gèneres Carpobrotus i Kalanchoe, però també en format metaanàlisi, cobrint tots els ordres botànics per a tractar d’identificar patrons en els espermatòfits.
 • Caracteritzar biogeogràficament (patrons de distribució geogràfica, identificació de refugis climàtics) la flora de l’est asiàtic (gimnospermes, gèneres Castanopsis i Glyptostrobus i altres espècies relictuals).
 • Desenvolupar mètodes, protocols i pipelines per a l’estudi del nínxol ecològic, incloent la creació de noves variables bioclimàtiques (com p. e. l’estabilitat climàtica).

En el camp de les Col·leccions Científiques:

 • Detectar espècimens d’interès taxonòmic i/o nomenclatura per a estudis de tipificació (com per exemple taxons proposats per Sennen o Costa), espècimens de tàxons amenaçats i endèmics per a estudis de conservació, espècimens d’espècies al·lòctones per a estudis d’introducció i invasió (principalment de la conca Mediterrània occidental) i espècimens amb usos medicinals i amb noms populars per a estudis etnobotànics i etnolingüístics.
 • Caracteritzar les col·leccions de l’herbari BC posant-les a disposició de la comunitat científica (p. e. potenciant la metodologia del photo voucher i fusion voucher o publicant datapapers de les col·leccions), evidenciant d’aquesta manera la importància dels herbaris per al desenvolupament d’estudis florístics, així com de l’evolució del clima i els efectes de l’escalfament global.
 • Desenvolupar i/o millorar protocols per a la publicació de dades florístiques en portals de biodiversitat com iNaturalist.
 • Contextualitzar la formació de les col·leccions històriques de l’herbari BC, així com les circumstàncies culturals i/o polítiques del moment que propiciaren la seva creació.
 • Participar a la plataforma “Patrimonio abierto: Investigación y Sociedad” (PTI-País) a través del Museu de Ciències Naturals de Barcelona proposant noves metodologies i protocols de conservació dels exemplars per a posar-los a disposició als investigadors (p. e. nova metodologia de conservació de banc de teixits).
 • Participar a la plataforma “Plataforma Temática Interdisciplinar para la Síntesis de Datos de Ecosistemas y Biodiversidad” (PTI-ECOBIODIV) proporcionant dades de biodiversitat tant de col·leccions físiques com virtuals seguint els principis FAIR (trobable, accessible, interoperable i reutilitzable).

En el camp de la Conservació:

 • Realitzar estudis de genètica poblacional d’espècies de la conca mediterrània i de l’est asiàtic, amb finalitats filogeogràfiques/evolutives però especialment conservacionistes.
 • Elaborar un pla de gestió per a la flora amenaçada dels aiguamolls del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Participar en l’elaboració d’una llista vermella en l’àmbit dels Pirineus.
Projectes en curs

 • Genómica del paisaje y dinámica de nicho en plantas invasoras de origen híbrido – Agencia Estatal de Investigación-Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-119163GB-I00)
 • Scientific Collections on the Move: Provincial Museums, Archives, and Collecting Practices (1800-1950) – Unió Europea a través del programa MSCA-RISE-2020 (Research and Innovation Staff Exchange, Program Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge European Union).