Sol·licitud de servei

Per accedir a alguns dels serveis descrits,  el client ha de realitzar el procediment següent:

1. El client haurà d’emplenar aquest formulari i enviar-ho a l’adreça electrònica: certibb@ibb.csic.es

2. Certibb, valorarà el formulari i es posarà en contacte amb el client per tal de determinar:

  • La forma més idònia perquè les mostres arribin al laboratori de l’Institut Botànic.
  • El pressupost. Degut a la gran varietat de casos, no s’ha pogut confeccionar un model estàndard.

Voleu més informació? Poseu-vos en contacte amb nosaltres:

e-mail: certibb@ibb.csic.es

Tel. 93 2890611, Fax 93 2890614

Com arribar