Aplicacions

Entre les possibles aplicacions destaquem les següents:
  • Assessorament en identificacions, usos i propietats de les plantes i en  temes de botànica en general.
  • Caracterització i certificació d’espècies, varietats i races de plantes d’ús medicinal, alimentari, industrial, silvícola, agrícola, o ambiental, mitjançant tècniques de codi de barres de DNA, amb la finalitat de garantir la seguretat alimentària i evitar el frau.
  • Identificació morfològica de plantes cultivades i silvestres usades en alimentació, herboristeria i medicina natural, industria farmacèutica, usos agrícoles, repoblació forestal, etc.
  • Anàlisi d’espècies, varietats i poblacions per tècniques de genotipat, per a dur a terme prospeccions dirigides a l’obtenció de llinatges rics en compostos amb aplicacions en el camp de la salut.
  • Caracterització de possibles citotips i genotips que puguin ser més productius en agricultura, o per a la producció de compostos químics amb aplicacions industrials, etc.
  • Podem informar el client del grau d’hibridació i de clonalitat de varietats, soques o llinatges, i estimar la correlació entre aquests aspectes i la producció vegetal (fruits, compostos fitoquímics, etc.).
  • Ultra això, podem informar de la variabilitat genètica en clons, autoencreuaments i empelts, dades d’utilitat en les pràctiques agrícoles.