FORMACIÓ

Formació d’investigadors i docència acadèmica

Un dels objectius de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és la formació de personal investigador. Des de 1992 el centre realitza activament aquesta tasca a diferents nivells, participant en programes universitaris de Doctorat i Màster, principalment amb alumnes de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), havent contribuït a la formació de molts doctorands, masterands i graduats.

Molts dels investigadors de l’IBB col·laborem en els plans d’estudi d’assignatures dels graus de Biologia i Farmàcia, impartint docència relacionada amb la Botànica, la Biosistemàtica de Plantes o la Gestió de la Biodiversitat, entre d’altres.

També participem a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster, així com en la direcció de Tesis Doctorals, en els graus de Biologia, Biologia Ambiental, Ciències Ambientals, Farmàcia i Ciències del Mar, entre d’altres, de la UB, UAB i la Universitat de Girona (UdG). També en els màsters o programes de doctorat de la UB: Biodiversitat, Agrobiologia Ambiental, Genètica i Genòmica, Oceanografia i gestió del medi marí i de la UAB: Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat. Estem oberts a participar en altres programes de màster o doctorat relacionats amb les temàtiques que s’investiguen a l’IBB.

La nostra implicació és generalment a nivell teoricopràctic, formant investigadors als laboratoris on aprenen tècniques de biologia molecular (PCR, seqüenciació, clonatge de DNA, AFLPs o microsatèl·lits, entre d’altres), citogenètica (cariologia clàssica, hibridació in situ fluorescent) i anàlisi bioinformàtica; i a l’herbari, on se’ls ensenya a gestionar col·leccions botàniques de plecs d’herbari i a realitzar l’anàlisi de les seves dades en funció de l’objecte d’estudi i del seu estat de conservació.

A banda d’estudiants de màster i de doctorat, investigadors d’àmbit internacional realitzen estades de recerca predoctorals o postdoctorals. També acollim habitualment estudiants i investigadors dels programes Erasmus Mundus (postgrau), Erasmus+ (pregrau) o EMBO (postgrau), entre d’altres, que vulguin fer una estada al nostre centre de recerca. Entre d’altres, hem tingut estades d’estudiants i investigadors d’Àustria, Algèria, Argentina, França, Índia, Iran, Itàlia, Polònia, Marroc, Pakistan, República Txeca, Turquia, Ucraïna i Xina.

Si voleu fer una tesi doctoral amb nosaltres, molts investigadors de l’IBB estem interessats a avalar candidats per a les properes convocatòries públiques de beques FPU i FI. A més, existeix la possibilitat de beques de doctorat lligades a projectes de recerca. Pel que fa a TFG, TFM i pràctiques curriculars i extra-curriculars, tenim conveni amb la UB, la UAB i la UdG per acollir estudiants al nostre centre, i en cas necessari es poden ampliar a altres universitats o institucions. Si voleu fer una estada a través del programa Erasmus+ consulteu els requisits i documentació necessària. També estem molt interessats en acollir investigadors del programa de la UE Marie Sklodowska Curie Actions.

Contacteu amb nosaltres via infoibb@ibb.csic.es per a més informació!

La convocatòria d’ajuts per a personal investigador FI-2022 ja està oberta i el sistema i criteris de priorització de les sol·licituds que aplicarà el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), es poden consultar en aquest enllaç.