Memòries anuals

Per donar a conèixer l’activitat que es porta a terme a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), el centre publica anualment una memòria. Aquesta conté l’activitat científica i tècnica portada a terme pels investigadors, pel departament de col·leccions i per la biblioteca i l’arxiu. Des del 2014 s’ha inclòs un nou apartat de transferència de coneixement per tal d’incorporar-hi les diverses activitats que es duen a terme de docència i difusió.

 
Memoria 2022
 
Memoria 2022
 
Memòries anteriors
 
Memòria 2021 (castellà)
Memòria 2020 (castellà)
Memòria 2019 (castellà)
Memòria 2018 (castellà)
Memòria 2017 (castellà)
Memòria 2016
Memòria 2015
Memòria 2014
Memòria 2013