Facebook Twitter Instagram Youtube

Herbari Trèmols
L’herbari Trèmols fou cedit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925.

Aquesta col·lecció fou creada durant la segona meitat del segle XIX pel químic i botànic català Frederic Trèmols i Borrell (1831-1900), soci i cofundador de la Societat Botànica Barcelonesa (1872-1878).

Entre 1930 i 1960, el tècnic Antoni Marcos va fer-ne una profunda revisió afegint noves etiquetes i reordenant la col·lecció segons el Conspectus florae europaeae de Carl Fredik Nyman. Actualment està sent informatitzada i estudiada per Laura Gavioli, dins el grup de recerca Història de la botànica i anàlisi de col·leccions.

La col·lecció actual consta aproximadament d’uns 9.000 plecs; està formada per 58 volums reordenats per Marcos, dos volums amb l’estructura original d’en Trèmols, quatre capses del gènere Hieracium i 85 capses de material addicional. Fins ara s’han informatitzat 30 dels volums i les quatre capses del gènere Hieracium (3.695 espècimens). També s’ha realitzat un inventari a nivell de gènere de la resta de volums i un inventari preliminar del contingut de les capses addicionals.

Aquest herbari inclou en gran part plecs d’intercanvi obtinguts sobretot mitjançant la Société Helvétique pour l’Échange des Plantes i la Societat Botànica Barcelonesa. L’interès principal doncs, rau en la gran diversitat de procedències geogràfiques de les plantes, que fan d’aquesta col·lecció un dels primers herbaris europeus de Catalunya.

Més informació a:

  • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2013. Aportació al coneixement de l’herbari Trèmols de l’Institut Botànic de Barcelona. Collectanea Botanica (Barcelona) 32: 103–114 (pdf).
  • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2013. Estudios sobre el herbario Trèmols del Instituto Botánico de Barcelona (BC-Trèmols). Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos 14–15: 3–14 (pdf).
  • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2016. Type specimens preserved in the Trèmols and Costa herbaria (BC). Anales del Jardín Botánico de Madrid 73(2) : 1–6 (pdf).