Herbari d’algues

Existeixen dos tipus de col·leccions d’algues a l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) d’acord a la seva conservació: una formada per material deshidratat i muntat com a plec d’herbari i l’altra formada per material conservat en pots de vidre submergit en una solució conservant.

La col·lecció més gran, amb unes 4.700 mostres, és aquella formada per les recol·leccions de Ramon Margalef (1919-2004), pioner en l’estudi de l’ecologia del nostre país. Es tracta d’una col·lecció que inclou a més d’algues, mostres de sediments, biofilms o torba. La major part del material es troba en tubs d’assaig de vidre, tapats amb suro i segellats amb parafina. Els altres exemplars (126) es troben en pots de plàastic o de vidre amb formol. Actualment es troba en procés de restauració de manera que s’estan canviant els pots i la solució conservant per a eliminar el formol. Destaca la presència de diferents espècies de caròfits com Chara o Nytella.

És important remarcar la presència de nombrosos materials del botànic menorquí Joan Joaquim Rodríguez Femenías (1839-1905), que fou el fundador de l’algologia moderna a la regió Mediterrània occidental gràcies al seu treball sobre les algues de les Illes Balears. Aquest material es troba muntat com a plec d’herbari.

Per altra banda, la col·lecció d’algues inclou també recol·leccions de botànics de renom com Emile Ballé, Pius Font i Quer i Pere Claver Palau Ferrer. Es tracta d’una col·lecció en continu creixement que recentment s’ha ampliat amb les recol·leccions de Samuel Pyke procedents del Regne Unit. Tota la col·lecció es troba encara per informatitzar i ordenar.

Cal indicar també l’existència de col·leccions d’algues dins la secció de criptògames dels herbaris històrics de la família Salvador, Ramon de Bolòs, Vayreda i Trèmols.