Herbari de líquens

Biològicament, els líquens són el fruit d’una simbiosi entre una o més espècies de fongs (micobiont) i una o més espècies d’algues (fotobiont). Encara que des del punt de vista taxonòmic haurien d’estar inclosos dins dels fongs, les seves característiques particulars fan que siguin considerats de forma independent.

Les mostres es deixen assecar a l’aire perquè no acumulin humitat que pugui provocar l’aparició de fongs i s’introdueixen al congelador durant 48 hores per tal de desparasitar-les. El material es conserva deshidratat i dins de sobres.

La col·lecció de líquens de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) inclou la liquenoteca general i altres col·leccions independents i segregades d’aquesta per ser material històric o d’autors particulars:

Herbaris Nombre de mostres
Liquenoteca general 5.000*
Liquenoteca Werner 3.200*
Calicials Exsiccatae – L. Tibell 199
Liquenoteca Llenas 324
Longino Navás 135

Les col·leccions de Llenas i Navás procedeixen de la donació feta per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) a l’IBB l’any 1925. Els nombres de mostres de tres col·leccions (marcats amb *) són estimats.

Cal indicar també l’existència de col·leccions de líquens dins la secció de criptògames dels herbaris històrics de la família Salvador, Bernades, Ramon de Bolòs, Vayreda i Trèmols.