Fons de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona

La Junta de Ciències Naturals de Barcelona, creada l’any 1906, fou un organisme català que va representar la institucionalització dels treballs naturalístics i la formació de les primeres col·leccions de ciències naturals. És important destacar el paper de les institucions no acadèmiques d’aquest caire, ja que van ser influents per a la recerca naturalista de l’època, aportant les primeres i importants novetats als estudis científics.

La Junta va ser l’encarregada de cohesionar totes les institucions de Barcelona que dedicaven les seves col·leccions a les ciències naturals i de promoure el seu augment, reorganització, classificació i catalogació dels fons i les col·leccions. Les publicacions de la Junta demostren la importància de la institució i la visió que tenia l’organisme vers al respecte pels recursos naturals i les societats desenvolupades.

El fons de la Junta de Ciències Naturals, conservat a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), correspon a l’exercici de les seves activitats entre els anys 1905 i 1939 i està format per sis caixes (1 metre lineal).

Hi ha catalogades 33 unitats documentals simples que corresponen a l’obra Flora de Catalunya. La resta de documents es troben en procés d’ordenació i descripció però es pot consultar més informació sobre el fons al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC.

 

Contingut del fons

  • Documents produïts i rebuts en l’exercici de les activitats de la Junta durant el període 1905-1939.
  • Documents botànics referents a la primera compilació de flora de Catalunya així com els manuscrits de la publicació Flora de Catalunya.
  • Correspondència científica.
  • Exploracions botàniques.
  • Publicacions especialitzades.