Viver

El Jardí Botànic de Barcelona (JBB) s’ocupa del manteniment de les col·leccions científiques de plantes vives de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) i facilita instal·lacions i equipaments als seus vivers per al seguiment de plantes destinades a la recerca científica. Igualment ofereix el conjunt de les seves instal·lacions i col·leccions als propòsits científics i experimentals de l’IBB. Les mateixes instal·lacions es destinen a la conservació de col·leccions especialitzades (Narcissus, Festuca, etc.), i a la producció de plantes destinades a la reposició o desenvolupament de les col·leccions exhibides al públic.

El viver consta de dues instal·lacions cobertes on té lloc la primera etapa del creixement de les plantes, i s’afegeix un rètol amb un codi que permet monitoritzar el creixement de cada individu.

El viver conté més de 700 espècies de plantes de nombroses regions del món. La gran majoria es destinen al JBB o a l’IBB, però de vegades, es produeixen donacions a universitats, centres de recerca o ajuntaments amb l’objectiu d’augmentar la diversitat de flora urbana dels parcs i jardins de les ciutats.

L’accés al viver està restringit al públic. Únicament es pot visitar durant activitats prèviament organitzades pel JBB  o l’IBB.