Donacions

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) rep donacions de plecs amb el propòsit de que el material sigui preservat en el temps. Els exemplars han d’estar recol·lectats correctament i comptar amb les estructures vegetatives i reproductores. Així mateix, és important que vagin acompanyats de les dades de localitat, hàbitat, coordenades geogràfiques, nom del recol·lector, data i nom científic de la planta. Aquestes dades, sempre que sigui possible, caldrà aportar-les en format digital.

L’herbari BC es reserva el dret d’acceptar la donació si no es compleixen els requisits indicats a la política d’adquisicions. En general, només s’acceptarà aquell material del qual es pugui garantir la conservació a mig i llarg termini, que estigui en bones condicions i que tingui les dades del seu origen espacial i temporal completes.

Per fer la donació caldrà omplir i firmar el full d’ingrés del material en el qual el donant declara que la tinença dels exemplars no ha transgredit les normatives vigents sobre la protecció dels recursos naturals. Un cop realitzada la donació, l’herbari podrà decidir el destí del material (col·lecció d’estudi, exposició o activitats pedagògiques). Per a més informació de com fer la donació contacteu amb el conservador de l’herbari, la Dra. Neus Ibáñez, via correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es).