Calicials Exsiccatae

Sota el nom de calicials s’engloben un grup d’espècies que formen part almenys de tres ordres diferents: lecanorals, teloschistals i micocalicials, i dues famílies, Coniocybaceae i Microcaliciaceae, en incertae sedis.

Aquest grup inclou espècies de fongs liquenificats i no liquenificats que, tradicionalment, han estat estudiats dins del camp de la liquenologia. Es manté artificialment sota el nom de calicioides atès que presenten caràcters anatòmics molt concrets com ara la presència d’un mazedi (estructura formada per l’acumulació d’espores) i els apotecis pedunculats.

Leif Tibell, de la Universitat d’Uppsala, va fer una sèrie d’exsiccatae que va repartir per diversos herbaris de tot el món. Com que es tracta d’una col·lecció tancada i ben documentada (Tibell les va publicar a Publications from the Herbarium University of Uppsala i a Thunbergia), s’ha optat per conservar-la de forma independent. La col·lecció inclou mostres d’arreu del món recol·lectades entre els anys 1951 i 1995 tant pel propi Tibell com per Alexander N. Titov o Mats Wedin entre d’altres botànics.

Es troba completament estudiada i informatitzada. Inclou 199 mostres guardades en sobres ordenats alfabèticament per gènere i espècie. Cal destacar-ne 14 tipus i 6 espècimens corresponents a noves combinacions.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 199 espècimens (100%)
  • 13 espècimens tipus
  • 189 espècimens amb coordenades geogràfiques (94,97%)