Herbari SBB

L’herbari de la Societat Botànica Barcelonesa (SBB) fou cedit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925.

La Societat Botànica Barcelonesa (1872-1878) fou una institució d’intercanvi de plantes amb l’objectiu comú de formar un herbari per a l’estudi de la flora ibèrica. El seu principal referent fou la Société Helvétique pour l’Échange des Plantes, de la qual també en formaren part alguns dels socis fundadors com ara Joan Joaquim Rodríguez Femenias, Frederic Trèmols, Estanislau Vayreda o el Comte de Torrepando.

L’objectiu de la SBB era de formar un herbari amb la col·laboració de botànics de la península Ibèrica i de gran part de la regió mediterrània. El nombre de socis no havia d’ultrapassar la cinquantena i cada membre, en formular l’adhesió, havia de presentar una llista de les plantes que volia intercanviar aquell any per tal que la comissió pogués evitar duplicitats. Cada soci enviava tants paquets com membres de la SBB hi havia inscrits aquell any, i cada remesa havia de contenir com a mínim cinc espècies diferents, acompanyades d’una etiqueta (en llatí) amb les dades del plec.

Aquest herbari aplega 1.213 plecs corresponents a 1.120 tàxons diferents i repartits en 470 carpetes i 24 caixes. Els plecs es troben ordenats segons el número del catàleg general de la RACAB. Conté moltes plantes de la península Ibèrica recol·lectades per botànics catalans com Vayreda, Trèmols, Ramón Bolòs o Rodríguez Femenias i d’altres procedents d’intercanvi amb botànics europeus com Michel Gandoger, Jean Odon Debeaux o Pierre Marguérite Édouard Timbal-Lagrave. Està totalment informatitzat i va ser estudiat per la Dra. Neus Ibáñez en la seva tesi doctoral (2006).

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 10 espècimens que no corresponen a plantes vasculars.

  • 1.203 espècimens (99,17%)
  • 33 espècimens tipus
  • 3 espècimens amb imatges (0,25%)
  • 252 espècimens amb coordenades geogràfiques (20,77%)
 
Referències
  • Bolòs, A. 1954. Algunas noticias sobre la Sociedad Botánica Barcelonesa. Collectanea Botanica 4(1): 33–40. Digital.CSIC
  • Ibáñez. N. 2006. Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’Institut Botànic de Barcelona. Doctoral thesis. Universitat de Barcelona. Digital.CSIC
  • Ibáñez, N., Montserrat, J. M. & Soriano, I. 2006. Documentation and revision of the “Sociedad Botánica Barcelonesa” herbarium. Bocconea 19: 129–142. Article original
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC
  • Gavioli, L., Pérez-Azcárate, M., López-Pujol, J., Vallès, J. & Ibáñez, N. 2019. Los herbarios históricos del Institut Botànic de Barcelona. La conservación y la digitalización: dos estrategias para el futuro. XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Barcelona. Digital.CSIC