Herbari Salvador

Aquest herbari va ser adquirit gràcies a Pius Font i Quer l’any 1945, procedent dels descendents de la família Salvador i forma part del Gabinet d’Història Natural Salvador. Conté exemplars recol·lectats durant els segles XVII i XVIII, especialment per Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740) i Joan Salvador i Riera (1683-1725). Conserva també plantes rebudes en intercanvi amb altres botànics contemporanis, com Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, Herman Boerhaave, Pierre Magnol, Antoine de Jussieu o Sébastien Vaillant, entre molts d’altres.

Consta d’un total de 4.956 espècimens. La part principal (4.053 plecs) va ésser informatitzada sota la direcció del Dr. Àngel Romo gràcies al Pla Nacional de Patrimoni Històric i posteriorment estudiada per la Dra. Neus Ibáñez a la seva tesi doctoral (2006). Hi ha un annex (832 plecs) format per plantes americanes de J. Petiver i plantes europees de Francesc Xavier Bolòs donats a la família Salvador al s. XIX. Aquest annex ha estat estudiat i informatitzat durant el 2013 per la Dra. Neus Ibáñez i el Sr. Josep Aurell. Finalment, l’any 2014 s’han incorporat 67 nous plecs, encara en estudi.

 
Referències
 • Bolòs, A. 1946. El Herbario Salvador. Collectanea Botanica (Barcelona) 1: 1–8. Digital.CSIC
 • Bolòs, A. 1947. Plantas montserratinas de Juan Salvador. Collectanea Botanica (Barcelona) 1: 323–329. Digital.CSIC
 • Romo, A. M. 1995. Un herbario prelinneano en el Institut Botànic de Barcelona: el herbario Salvador. Boletín AHIM 0: 4–5. Digital.CSIC
 • Ibáñez. N. 2006. Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’Institut Botànic de Barcelona. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Digital.CSIC
 • Camarasa, J. M. & Ibáñez, N. 2007. Joan Salvador and James Petiver: a scientific correspondence (1706-1714) in time of war. Archives of Natural History 34 (1): 140–173. Digital.CSIC
 • Camarasa, J. M. & Ibáñez, N. 2012. Joan Salvador and James Petiver: the last years (1715–1718) of their scientific correspondence. Archives of Natural History 39 (2): 191–216. Digital.CSIC
 • Ibáñez, N. 2014. Inauguració de l’exposició Salvadoriana. Collectanea Botanica (Barcelona) 33: 9. Digital.CSIC
 • Pérez, M., Muñoz, O., Hervás, N., Ibáñez, N., Aurell-Garrido, J. & Garcia-Franquesa, E. 2015. El Gabinete de Historia Natural Salvador: intervenciones de conservación preventiva y curativa e inventario preliminar. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 2: 87–99. Digital.CSIC
 • Gavioli, L. 2016. Reunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Treball final de Màster. Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Digital.CSIC
 • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC
 • Ibáñez, N., Camarasa, J.M. & Garcia-Franquesa, E. (coord.) 2019. El gabinet Salvador: Un tresor científic recuperat / El gabinete Salvador: un tesoro científico recuperado. Manuals del Museu 2. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Barcelona, 303 pp. Digital.CSIC