Herbari Ramón de Bolòs

L’herbari de Ramon de Bolòs i Saderra (1852-1914) inclou les recol·leccions del seu pare Josep Oriol Bolòs i Santaló (1809-1889) i algunes del seu avi Francesc Bolòs i Germà. Va ser consultat, ordenat i augmentat pel seu fill Antoni de Bolòs i Vayreda (1889-1975), que va ser qui el va donar a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB).

Bolòs estudià la carrera de Farmàcia a la Universitat de Barcelona, essent deixeble de l’eminent botànic Antoni Cebrià Costa i formà part de la Societat Botànica Barcelonesa. Tota la vida feu d’apotecari i, com a distracció, s’ocupà de la botànica, tal com havien fet ja alguns dels seus avantpassats, sobretot el seu avi i el seu rebesavi. Recollia plantes i les determinava, principalment amb el manual francès de Justin Gillet i Jean Henri Magne. Estava en relació amb alguns altres botànics i en primer lloc amb el seu cunyat Estanislau Vayreda, però treballava amb molta menys intensitat que aquest darrer. Publicà petits estudis i algunes observacions sobre la geografia de la Garrotxa.

Bolòs recol·lectà sobretot pel Ripollès i per la Garrotxa i formà un interessant herbari i diferents col·leccions de mineralogia, entomologia i malacologia. L’herbari, format aproximadament per uns 6.000 plecs, encara està per informatitzar però fou revisat parcialment al 2003 per Pere Montserrat.

 

Referències
  • Gil, C. 1914. Breve reseña biográfica de D. Ramón de Bolós Saderra. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 13: 193–197. Biblioteca digital
  • Casas, C. & Brugués, M. 1981. Contribució de Ramon de Bolòs (1852-1914) a la briologia catalana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 46: 95–98. RACO.Cat