Hieraciotheca Gallica et Hispanica

La Hieraciotheca Gallica et Hispanica de Casimir Arvet-Touvet (1841-1913) i Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911) està formada per 20 fascicles i conté 1.643 espècies franceses i 427 espècies hispàniques del gènere Hieracium. D’aquesta col·lecció es van fer 10 remeses que es van repartir a diferents institucions a principis del segle XX. Actualment es troben als herbaris de Berlin (B), Barcelona (BC), Ginebra (G), Grenoble (GR), Kew (K), Leiden (L), Sant Petersburg (LE), Paris (P), Torí (TO) i Viena (W). La remesa conservada a l’herbari BC de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és la que els seus autors van lliurar a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) en regraciament a la col·laboració de Frederic Trèmols, un dels seu membres més eminents, en la formació d’aquesta exsiccata.

Les etiquetes dels plecs estan impreses i mantenen una estructura molt homogènia en tota la col·lecció. Així, l’any 2012 es van digitalitzar i tractar amb una aplicació de reconeixement òptic de caràcters (OCR). Posteriorment el text resultant es va convertir de manera automatitzada en un fitxer tabulat. Una petita part de les etiquetes eren fosques o poc intel·ligibles i van ser transcrites manualment. Finalment es van revisar manualment tots els registres. Aquesta feina d’informatització ha produït 2.108 registres, que representen la totalitat de la col·lecció i que són consultables a la base de dades.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 2.108 espècimens (100%)
  • 15 espècimens tipus
  • 5 espècimens amb imatges (0,24%)
  • 813 espècimens amb coordenades geogràfiques (38,57%)
 
Referències
  • Mateo, G. 2016. Sobre las especies ibero-pirenaicas del género  L. distribuidas en la Hieraciotheca de Arvet-Touvet y Gautier. Flora Montiberica 62: 100–143. Dialnet
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC