Herbari Francesc Bolòs

L’herbari de Francesc Bolòs i Germà (1773-1844) fou cedit amb caràcter de dipòsit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) el 1934 per Antoni de Bolòs. Francesc Bolòs fou corresponsal del Jardí Botànic de Madrid i va estar relacionat amb botànics contemporanis com Casimiro Gómez Ortega, Mariano de Lagasca, Pierre André Pourret, José Quer, el seu avi Joan Minuart o Miquel Bernades.

Aquest farmacèutic i naturalista estudià, a finals del segle XVIII, la flora de la Catalunya septentrional, especialment dels voltants d’Olot. A més, va ajudar a descobrir la zona volcànica de la comarca de la Garrotxa i va ser iniciador de les observacions meteorològiques en aquest municipi.

El seu herbari, format per uns 3.922 espècimens, inclou plantes recol·lectades principalment a Catalunya. Una gran part són de les immediacions d’Olot però també dels Pirineus, àrea geogràfica que recol·lectà amb Pourret. Conserva també espècimens recol·lectats per altres botànics com Antoine Gouan o Ignacio Seriola obtinguts en intercanvi. Els plecs es troben etiquetats amb descripcions prelinneanes i linneanes, i molt sovint falta la localitat de recol·lecció. S’està estudiant en la tesi doctoral de Laura Gavioli.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 17 espècimens no determinats al moment de l’exportació i 291 espècimens que no corresponen a plantes vasculars.

  • 3.614 espècimens (92,14%)
  • 3.613 espècimens amb imatge (92,12%)
 
Referències
  • Garganta, M. 1936. Francisco Bolós y la cultura de su tiempo. Tesis doctoral. Universidad de Madrid, Facultad de Farmacia. Biblioteca digital
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC
  • Gras, A., Garnatje, T., Ibáñez, N., López-Pujol, J., Nualart N. & Vallès, J. 2017. Medicinal plant uses and names from the herbarium of Francesc Bolòs (1773–1844). Journal of Ethnopharmacology, 204: 142–168. Digital.CSIC
  • Gavioli, L., López-Pujol, J., Nualart, N., Vallès, J. & Ibáñez, N. 2019. Plantas pirenaicas amenazadas de los herbarios Francesc Bolòs (s. XVIII) y Trèmols (s. XIX), primeros resultados. XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica. Girona. Digital.CSIC
  • Gavioli, L., Pérez-Azcárate, M., López-Pujol, J., Vallès, J. & Ibáñez, N. 2019. Los herbarios históricos del Institut Botànic de Barcelona. La conservación y la digitalización: dos estrategias para el futuro. XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Barcelona. Digital.CSIC