Herbari general

La col·lecció principal de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) conserva plantes vasculars recol·lectades per la majoria dels botànics interessats en la flora del nord-est peninsular. Un volum important va ser aplegat pel mateix Pius Font i Quer i els seus col·laboradors al llarg de les campanyes desenvolupades a la península Ibèrica i al Marroc. A més, també inclou moltes exsiccatae amb espècimens europeus com Plantes d’Espagne del germà Sennen, Flora Exsiccata Austro-Hungarica o Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et du Bassin Méditerranéen.

Els plecs d’herbari es troben ordenats alfabèticament per gènere i espècie. Al final de cada gènere es guarden els espècimens que encara no han estat determinats a nivell específic. Com a guies bàsiques per l’ordenació de l’herbari s’utilitza Flora iberica, Flora Europaea i Flora dels Països Catalans.

Dins de cada espècie, els plecs es guarden en carpetes de colors en funció de la seva procedència. Els colors utilitzats són els següents: blau – península Ibèrica i illes Balears; verd – Marroc, Algèria i Tunísia; taronja – continent americà i marró – resta del món.

Aquest herbari conté un gran nombre d’exemplars tipus que es troben guardats en carpetes vermelles en les quals s’indica el nom del basiònim. Aquestes carpetes s’intercalen dins de l’herbari sota el nom acceptat i dins de la carpeta de color en funció de la seva procedència.

Actualment aquesta col·lecció es troba en procés d’informatització i la base de dades inclou més de 120.000 exemplars catalogats. A més, també s’està portant a terme el procés de muntatge i etiquetatge d’alguns plecs de Font i Quer i altres recol·lectors de l’època que encara no estaven disponibles per a la comunitat científica.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 125.382 espècimens
  • 2.705 espècimens tipus
  • 5.456 espècimens amb imatges
  • 105.750 espècimens amb coordenades geogràfiques