Plantes del Jardí Botànic de Barcelona (JBB)

Des del 2004, l’herbari incorpora una col·lecció de plecs procedents de plantes del Jardí Botànic de Barcelona (JBB). Aquests espècimens es mantenen segregats de l’herbari general ja que es tracta de plantes cultivades. La col·lecció serveix de referència per a l’estudi taxonòmic de les plantes d’aquest jardí.

Es tracta d’una col·lecció en continu creixement formada actualment per 2.555 espècimens i que presenta un increment anual d’unes 50 a 100 mostres. Els plecs estan organitzats en grups segons la zona del jardí on han estat recol·lectats:

Grups de plecs Nombre d’espècimens
Fitoepisodis Sud-àfrica 606
Austràlia 441
Mediterrani occidental 386
Illes Canàries 228
Mediterrani oriental 181
Califòrnia 172
Nord d’Àfrica 121
Xile 100
Altres zones Vivers 222
Jardí Botànic Històric 48
Zona d’oficines i plaça polivalent 35
Baixes 15

El grup de baixes es refereix a aquelles plantes que han estat eliminades del jardí, han desaparegut o no van prosperar quan van ser plantades. Dins de cada grup, els plecs es troben ordenats alfabèticament.

Aquesta col·lecció va ser totalment informatitzada i ordenada durant el 2011. Inclou un total de 600 gèneres, sent els més abundants Eucalyptus i Acacia. La majoria de mostres van ser recol·lectades durant els anys 2004 i 2005.