Carta de serveis

La Xarxa de Biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) gestiona diversos serveis i recursos d’informació científica de l’organisme i té com a funció primordial recolzar la tasca investigadora que exerceix el CSIC. Per extensió, aquesta missió de suport acaba beneficiant també a la resta de la comunitat científica i a la societat en la seva conjunt.

El servei als seus usuaris és un dels objectius prioritaris de la Xarxa de Biblioteques del CSIC i per això la millora permanent de la seva qualitat és l’obstinació dels seus membres.

Amb aquesta carta de serveis la Xarxa assumeix l’obligació pública de qualitat en el servei als seus usuaris als quals convida a participar, mitjançant els canals previstos, per a conèixer les seves opinions que ajudaran a millorar la qualitat dels serveis que es presten.

Carta de serveis de la Xarxa de Biblioteques del CSIC (document matriu)

Carta de serveis de la Xarxa de Biblioteques del CSIC (document divulgatiu)