Fons Personals

Els fons personals conservats a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) provenen de l’interès que Pius Font i Quer tingué per a conèixer tant la flora catalana com la història de la botànica del territori, cosa que el portà a mantenir contacte amb diversos botànics catalans. El tracte proper que va tenir amb diversos botànics va fer que alguns estiguessin disposats a donar els seus arxius i herbaris a la institució que ell havia fundat, l’IBB. És el cas dels fons personals dels botànics Joan Cadevall i Diars (1846-1921), Josep Cuatrecasas Arumí (1903-1996) i Carlos Pau Español (1857-1937). Aquests foren reunits per Pius Font i Quer per l’estreta relació que aquests autors van mantenir amb l’I’IBB i per la seva col·laboració en la formació de les col·leccions d’herbari que actualment custòdia. Per altra banda, els contactes de Font i Quer van permetre esbrinar on havia quedat abandonada la col·lecció Salvador i recuperar-la l’any 1923, juntament amb el fons de l’arxiu; així com incorporar el fons personal de Frederic Trèmols i Borrell (1831-1900).

 

FONS DE LA FAMÍLIA SALVADOR

FONS FREDERIC TRÉMOLS I BORRELL

FONS JOAN CADEVALL I DIARS

FONS CARLOS PAU ESPAÑOL

FONS JOSÉ CUATRECASAS ARUMÍ