Neus Ibáñez

Neus Ibanez

Conservadora de l’herbari BC/ Cap del departament de Col·leccions Científiques

Grup de recerca: Flora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació

Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)

Tel: 93 289 06 11

nibanez@ibb.csic.es

ORCID iD

ResearchGate

Currículum vitae


Principals interessos:
  • Demostrar canvis en la flora al llarg del temps, extincions, regressions o introducció d’espècies mitjançant els herbaris històrics.
  • Cerca de plecs tipus i d’interès taxonòmic i/o nomenclatural en herbaris històrics.
  • Estudi de la documentació històrica de l’herbari i dels botànics que hi col·laboraren així com de les circumstàncies culturals i/o polítiques del moment que propiciaren la seva creació.
  • Donar a conèixer el valor dels herbaris històrics de l’Institut Botànic com testimonis últims per la comparació i tipificació dels tàxons, per verificar exemples de possibles extincions degudes al canvi climàtic i per datar la introducció de plantes al·lòctones al nostre país.