Neus Nualart

Conservadora de l’herbari BC / Vicedirectora de l’IBB 

Grup de recerca: Flora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació

Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)

Tel: 93 289 06 11

nnualart@ibb.csic.es

ORCID iD

ResearchGate


Principals interessos:
  • Avaluació de la representativitat dels tàxons amenaçats als herbaris i estudi del risc de sobrerecol·lecció d’aquestes plantes.
  • Aportació de noves dades corològiques, altitudinals, cronològiques i fenològiques a partir de plecs d’herbari.
  • Cerca de plecs  tipus o interessants des de punt de vista taxonòmic.
  • Aplicació de noves tecnologies en les col·leccions d’herbaris i incorporació de dades genètiques i de bibliografia.