Liquenoteca Werner

Aquesta col·lecció va ser cedida a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) pel Dr. Xavier Llimona, marmessor de l’herència científica de l’autor, motivat per l’alta consideració que Roger-Guy Werner tenia de Pius Font i Quer, amb qui havia fet exploracions al Marroc.

Werner (1901-1977) comença a treballar a la col·lecció de criptògames de l’Institute Scientifique Chérifien de Rabat (Marroc) al 1928 sota la direcció de Louis Emberger. Posteriorment, el 1936, el va succeir com a conservador d’aquesta col·lecció. El 1948 tornà a França on va ser professor a la Facultat de Ciències de Nancy.

Aquesta col·lecció va ser creada durant la seva estada a Rabat en el transcurs del seu servei militar, l’any 1928 i per aquest motiu la majoria d’espècimens procedeixen del Marroc. La col·lecció inclou també líquens procedents d’intercanvi amb altres herbaris, entre els quals es compten exemplars de Suècia, els Estats Units i Haití.

La col·lecció va ser ordenada i catalogada pel Dr. Llimona per tal de facilitar-ne la consulta. Es troba, però, pendent d’informatització. Conserva 195 espècimens tipus de líquens i té un gran valor per a la taxonomia liquènica de tot el Mediterrani.

 
Consulta en línia
 

Només estan informatitzats 493 plecs, disponibles en el portal GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 493 espècimens (15,40%)
  • 191 espècimens tipus
  • 28 espècimens amb imatges (0,87%)
  • 61 espècimens amb coordenades geogràfiques (1,91%)
 
Referències
  • Llimona, X. 1979. Roger-Guy Werner (1901-1977) Note biographique et bibliographique. Collectanea Botanica 11: 475–506. Diposit UB