Liquenoteca Llenas

Manuel Llenas Fernández (c. 1875-1937) va ser doctor en Farmàcia i en Ciències Naturals. Al 1907 va ser anomenat recol·lector de l’antic Museu de Ciències Naturals de Catalunya, precursor de l’actual Institut Botànic de Barcelona (IBB), per iniciar l’herbari d’aquesta institució. La seva tesis doctoral en Farmàcia, publicada al 1910 amb el nom d’Assaig d’una flora liquènica de Catalunya, ve ser una contribució de gran importància ja que està considerada el primer estudi sobre líquens de Catalunya, on llavors, no hi havia cap tradició en l’estudi d’aquests organismes.

La liquenoteca Llenas és una col·lecció històrica que, pel seu cuidat format, s’ha mantingut independent de la Liquenoteca General. En aquesta col·lecció, trobem mostres de líquens de tot el territori català, recol·lectades entre 1901 i 1909, durant el període en el que Llenas va realitzar la seva tesis doctoral.

Es tracta d’una col·lecció de 324 exemplars, agrupats en tretze volums, ordenats per famílies i gèneres, segons els criteris de classificació vigents a l’època. Està composta per 58 gèneres diferents, dels quals destaca la presència de Parmelia (recordem que es tracta de la classificació associada a l’època), Physcia, Cladonia, Ramalina i Usnea.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 324 espècimens (100%)
  • 317 espècimens amb coordenades geogràfiques (97,83%)