Herbari Trèmols

L’herbari Trèmols fou cedit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925.

Aquesta col·lecció fou creada durant la segona meitat del segle XIX pel químic i botànic català Frederic Trèmols i Borrell (1831-1900), soci i cofundador de la Societat Botànica Barcelonesa (1872-1878).

Entre 1930 i 1960, el tècnic Antoni Marcos va fer-ne una profunda revisió afegint noves etiquetes i reordenant la col·lecció segons el Conspectus florae europaeae de Carl Fredik Nyman. Actualment està sent informatitzada i estudiada per Laura Gavioli, dins el grup de recerca Flora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació. La col·lecció actual està formada per 58 volums reordenats per Marcos, dos volums amb l’estructura original d’en Trèmols, quatre capses del gènere Hieracium i 85 capses de material addicional. A finals del 2019 es va acabar la catalogació de tota la col·lecció arribant als 12.944 espècimens.

Aquest herbari inclou en gran part plecs d’intercanvi obtinguts sobretot mitjançant la Société Helvétique pour l’Échange des Plantes i la Societat Botànica Barcelonesa. L’interès principal doncs, rau en la gran diversitat de procedències geogràfiques de les plantes, que fan d’aquesta col·lecció un dels primers herbaris europeus de Catalunya.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 17 espècimens d’algues, 92 espècimens no determinats al moment de l’exportació i 66 espècimens informatitzats a posteriori de l’últim bolcat de dades a GBIF.

 • 12.769 espècimens (98,64%)
 • 49 espècimens tipus
 • 7 espècimens amb imatges (0,05%)
 • 10.129 espècimens amb coordenades geogràfiques (78,25%)
 
Referències
 • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2013. Aportació al coneixement de l’herbari Trèmols de l’Institut Botànic de Barcelona. Collectanea Botanica 32: 103–114. Digital.CSIC
 • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2013. Estudios sobre el herbario Trèmols del Instituto Botánico de Barcelona (BC-Trèmols). Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos 14–15: 3–14. Digital.CSIC
 • Gavioli, L. 2016. Reunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Treball final de Màster. Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Digital.CSIC
 • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2016. Type specimens preserved in the Trèmols and Costa herbaria (BC). Anales del Jardín Botánico de Madrid 73(2) : 1–6. Digital.CSIC
 • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC
 • Gavioli, L., López-Pujol, J., Nualart, N., Vallès, J. & Ibáñez, N. 2019. Plantas pirenaicas amenazadas de los herbarios Francesc Bolòs (s. XVIII) y Trèmols (s. XIX), primeros resultados. XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica. Girona. Digital.CSIC
 • Gavioli, L., Pérez-Azcárate, M., López-Pujol, J., Vallès, J. & Ibáñez, N. 2019. Los herbarios históricos del Institut Botànic de Barcelona. La conservación y la digitalización: dos estrategias para el futuro. XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Barcelona. Digital.CSIC