Herbari Sennen

L’herbari Sennen va ser comprat per l’Ajuntament de Barcelona a les Escoles Cristianes de la Bonanova (La Salle Bonanova) al 1949-1950.

El germà Sennen (Etienne Marcellin Granier-Blanc, 1861-1937) va fer grans exploracions florístiques a la península Ibèrica i el Marroc i proposà nombroses novetats nomenclaturals. La seva obra cabdal fou l’exsiccata Plantes d’Espagne, amb 10.309 números i trenta sèries que es van preparar i editar entre 1907 i 1937. Es van repartir més de quatre-cents mil plecs a les principals institucions europees del seu temps.

Es va relacionar amb altres botànics de l’època com Carlos Pau, Hyppolyte Jacques Coste o Pius Font i Quer. A més, dins de les Escoles Cristianes tenia nombrosos col·laboradors que recol·lectaren per a l’exsiccata com el germà Mauricio (Marroc), el germà Elías (Castella), el germà Bianor (Balears) o el germà Jerónimo (País Valencià i Múrcia), entre d’altres.

L’herbari Sennen està format per 80.000 plecs aproximadament, ha estat estudiat en part per l’elaboració de Flora iberica i pels seus tipus del Nord d’Àfrica, però encara resta per informatitzar. Aquest herbari és molt important per a interpretar les nombroses propostes de nomenclatura que va fer el seu autor.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tots els plecs informatitzats en el moment de l’exportació estan disponibles en aquest portal.

  • 1.936 espècimens (1,74%)
  • 410 espècimens tipus
  • 425 espècimens amb imatges (0,53%)
  • 1.623 espècimens amb coordenades geogràfiques (2,03%)
 
Referències
  • Font Quer, P. 1938. Necrología. Etienne Marcellin Granier-Blanc (Frère Sennen, E.C.). Cavanillesia 8: 163–172. Biblioteca digital
  • Vallès, J. 1986. Frerè Sennen, un sagaç observador de la nostra flora. Ciència. Revista Catalana de Ciència i Tecnologia 51: 382–384. Revistes IEC
  • Gonzalez, J. A. & Bueno del Campo, I. 2006. Las campañas de Sennen y Mauricio (1930-35): un hito de la botánica rifeña. Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla 36: 15–36. Revistas UGR
  • Gavioli, L. 2016. Reunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Treball final de Màster. Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Digital.CSIC
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC