Herbari Ruiz & Pavón

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) conserva una col·lecció d’exemplars d’herbari procedents de les expedicions espanyoles que, a finals del segle XVIII, exploraren les colònies espanyoles d’ultramar. Aquestes col·leccions foren cedides en dipòsit a l’IBB per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925, la qual, al seu torn, les havia adquirit del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

L’herbari de Ruiz & Pavón es formà arrel de la Expedición Botànica al Virrenaito de Perú y Chile (1777-1788). Aquesta expedició estava encapçalada per Hipólito Ruiz (1754-1815), primer botànic, José Pavón (1754-1844) i Joseph Dombey (1742-1794), com acompanyants, i els dibuixants Joseph Brunete i Isidro Gálvez; més tard s’hi afegí Juan Tafalla (1755-1811).

El 1788 l’expedició de Ruiz & Pavón tornà a Espanya amb milers d’exemplars d’herbari, làmines i nombrosos objectes d’interès naturalista. Dombey havia tornat el 1784 mentre que Tafalla es quedà treballant a Perú i a l’Ecuador, explorant Guayaquil (1799-1802) i els Andes de l’Equador.

L’herbari Ruiz & Pavón està format per 698 plecs, tots llistats en el catàleg dels herbaris cedits per la RACAB. Actualment aquests plecs estan agrupats en 23 caixes ordenades en famílies d’acord amb el número de catàleg de la RACAB. Només 100 plecs estan datats i foren recol·lectats entre 1778 i 1809. La col·lecció està totalment informatitzada i gràcies al projecte LAPI (Latin American Plants Initiative) es van digitalitzar 243 plecs d’interès nomenclatural.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 3 espècimens només identificats a nivell de família.

  • 695 espècimens (99,57%)
  • 73 espècimens tipus
  • 247 espècimens amb imatges (35,38%)
 
Referències
  • Ibáñez. N. 2006. Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’Institut Botànic de Barcelona. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Digital.CSIC
  • Ibáñez, N., Montserrat, J. M. & Soriano, I. 2006. Collections from the Royal Spanish Expeditions to Latin America in the Botanic Institute of Barcelona (BC). Willdenowia 36: 595–599. Digital.CSIC
  • Ibáñez, N. 2011. El Herbario BC (Institut Botànic de Barcelona) y el proyecto Global Plants Initiative (GPI): digitalización de ejemplares tipo. Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos 12–13 : 21–23. Digital.CSIC
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC