Herbari Costa

L’herbari Costa fou cedit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925. Antoni Cebrià Costa i Cuixart (1817-1886) fou professor a la Universitat de Barcelona i al 1847 fou nomenat director del Jardí Botànic d’aquesta. Se’l considera el precursor de la botànica catalana moderna gràcies a la seva obra Introducción a la Flora de Cataluña (1864), primera síntesi publicada de flora catalana.

Aquest herbari inclou els testimonis en que es basaren moltes de les descripcions dels tàxons descrits per el mateix autor (com Eleusine barcinonensis Costa o Delphinium loscosii Costa) i d’altres botànics com Heinrich Moritz Willkomm. Aquest és doncs un material necessari per a resoldre els punts crítics d’aquesta obra fonamental. El mateix Costa, a la segona edició de la Introducción a la Flora de Cataluña (1877), assenyala: «hemos cuidado con el esmero posible de formar el (herbario) de Cataluña, que consta de todos los ejemplares que ha sido posible reunir, así los triviales y los no tan comunes, como los raros y los que nos han servido para establecer nuestro juicio, acertado o no, sobre las que damos como especies, variedades o formas nuevas o todavía no conocidas».

Inclou, aproximadament, 15.000 exemplars recol·lectats tots ells a Catalunya. Tot i que ha estat revisat per Pius Font i Quer i Antoni de Bolòs, actualment encara està per informatitzar i estudiar.

 
Consulta en línia
 

Només estan informatitzats 11 plecs, disponibles en el portal GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 11 espècimens (0,07%)
  • 7 espècimens tipus
  • 11 espècimens amb imatges (0,07%)
  • 9 espècimens amb coordenades geogràfiques (0,05%)
 
Referències
  • Bolós, A. (1956). El herbario de A.C. Costa. Collectanea Botanica 5: 159–164. Digital.CSIC
  • Gavioli, L., Ibáñez, N. & Soriano, I. 2016. Type specimens preserved in the Trèmols and Costa herbaria (BC). Anales del Jardín Botánico de Madrid 73(2) : 1–6. Digital.CSIC
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC