Herbari Bernades

L’herbari de Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) i el seu fill Miquel Bernades i Clarís (1750-1801) va ser cedit a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) l’any 1925.

Bernades pare fou metge del rei Carles III (1716–1788) i primer professor de botànica del Real Jardín Botánico de Madrid entre els anys 1764 i 1771, rellevant en aquesta plaça Josep Quer i Martínez (1695–1764). Herboritzà pel sud de França, el Principat, el País Valencià, Mallorca i Castella i elaborà també un manuscrit inèdit intitulat Specimen Florae Hispanicae, que contenia la descripció de 2.000 tàxons, molts d’ells nous, il·lustrats amb més de 120 dibuixos, amb els seus noms vernacles, usos i localitats.

Bernades fill heretà el Specimen Florae Hispanicae i s’ocupà d’augmentar-lo i millorar-lo. Fou doctor en medicina per la Universitat de Montpeller, arribà a ser segon catedràtic del Real Jardín Botánico de Madrid el 1793 succeint Antoni Palau i Verdera.

L’herbari Bernades està format per 814 plecs agrupats en 243 carpetes, cadascuna amb un número del catàleg de la RACAB. Les plantes es troben enganxades a l’anvers del plec, on figuren també les descripcions linneanes, mentre que les descripcions pre-linneanes es troben al revers. Només 134 plecs estan datats, dels quals 132 recol·lectats per Bernades pare entre els anys 1740 i 1770, i només dos per Bernades fill, un del 1766 i l’altre del 1783. Conté principalment plantes dels voltants de Madrid i de la Cerdanya. Està totalment informatitzat i va ser estudiat per la Dra. Neus Ibáñez a la seva tesi doctoral (2006).

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 6 espècimens no determinats al moment de l’exportació i 11 espècimens que no corresponen a plantes vasculars.

  • 800 espècimens (98,28%)
  • 5 espècimens amb imatges (0,61%)
 
Referències
  • Ibáñez. N. 2006. Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’Institut Botànic de Barcelona. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Digital.CSIC
  • Ibáñez, N., Soriano, I. & Montserrat, J. M. 2009. L’herbari Bernades a l’Institut Botànic de Barcelona (BC). Collectanea Botanica 28: 13–48. Digital.CSIC
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC