Espermoteca

Una espermoteca és una col·lecció de fruits amb finalitats taxonòmiques de manera que aquests s’utilitzen per identificar tàxons mitjançant comparació morfològica. A diferència dels bancs de germoplasma, no cal que les llavors es mantinguin fèrtils i per això reben un tractament de fred en congelació. Es perd la viabilitat de les llavors però així s’evita l’aparició de fongs o paràsits. Després, aquests fruits es mantenen a temperatura i humitat constants dins les instal·lacions de l’herbari.

L’espermoteca de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) inclou només fruits d’apiaceae molt característics i que permeten la identificació de la planta a nivell específic. Aquesta col·lecció, formada actualment per 535 exemplars, va ser donada el 2011 per Samuel Pyke, taxònom del Jardí Botànic de Barcelona. Està completament informatitzada i inclou mostres de 246 tàxons. Els gèneres més ben representants són Bupleurum, Peucedanum, Daucus, Pimpinella, Laserpitium, Seseli i Torilis, amb més de 20 mostres cadascun. Les recol·leccions s’han portat a terme bàsicament a Espanya, Marroc i Regne Unit entre els anys 1996 i 2013. Es tracta d’una col·lecció oberta en continu creixement.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).


  • 535 espècimens (100%)
  • 55 espècimens amb coordenades geogràfiques(100%)