Herbari

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), conegut internacionalment amb l’acrònim BC, està especialitzat en la flora de la regió mediterrània occidental. Es tracta de la col·lecció de plantes més important de Catalunya i la tercera de la península Ibèrica. El seu fons, format per uns 800.000 exemplars, ha servit de referència per a la redacció de la Flora dels Països Catalans, Flora iberica i les principals obres de botànica de la mediterrània occidental.

El nucli inicial de l’herbari general el formaren els materials aportats per Manuel Llenas (1907 i 1909), pel germà Sennen (cedits el 1909) i, especialment, per Pius Font i Quer gràcies a la seva col·lecció que hi incorporà quan ingressà al Museu el 1916. No va ser però fins uns anys més tard que l’herbari començà a engrandir-se de forma exponencial gràcies a la tasca recol·lectora de Font i Quer i al seu afany per incorporar-hi els principals herbaris de Catalunya.

Actualment, l’herbari BC és el destí dels testimonis de les plantes utilitzades en la recerca científica portada a terme a l’IBB. És per tant una col·lecció en continu creixement que incorpora també materials procedents de donació o d’intercanvi amb altres herbaris.

A l’apartat de col·leccions es pot consultar una breu descripció de les col·leccions conservades en aquest herbari. A l’apartat d’ús de l’herbari i consultes en línia es mostren les diferents opcions de consulta dels plecs de l’herbari. Finalment, a l’apartat donacions es pot consultar la política d’adquisicions de l’herbari i el procediment per a donar espècimens.