Catàleg

La Xarxa de Biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) proporciona als seus usuaris diversos catàlegs en els quals buscar els recursos que necessiten:

Tots els catàlegs

Aquesta opció llança una cerca sobre tot el contingut dels recursos propis de la Xarxa de Biblioteques i Arxius. Inclou títols de llibres i revistes electròniques, de subscripció i gratuïtes disponibles per al CSIC, catàlegs d’arxius i el repositori institucional Digital.CSIC.

Catàleg bibliogràfic

Aquest catàleg, a diferència de l’anterior, permet accedir únicament a la informació sobre fons documentals de les biblioteques del CSIC i d’alguns centres associats.

Llibres i revistes electròniques

Aquesta opció ofereix accés a llibres electrònics, documents digitalitzats i revistes en suport digital subscrites per les Biblioteques del CSIC o accessibles de forma gratuïta. En la seva descripció bibliogràfica s’inclou un enllaç que permet la consulta directa de la versió electrònica de la publicació per part dels usuaris del CSIC.