Fons José Cuatrecasas Arumí

José Cuatrecasas Arumí (Camprodon, 1903 – Washington D.C., 1996) fou un farmacèutic i botànic que va realitzar importants recerques en la flora tropical, sobretot en asteràcies del sud d’Amèrica.

La seva trajectòria professional el va fer passar per diverses institucions, on va tenir la oportunitat d’exercir com a docent i dur a terme la seva recerca. És per això, que el seu arxiu es troba repartit en tres institucions:

  • Real Jardín Botánico de Madrid d’on va ser-ne el director durant la Guerra Civil.
  • Smithsoninan Institution de Washington (EUA), on treballà al departament de botànica des de 1955 fins la seva jubilació el 1977 i on, després de la seva jubilació, va seguir investigant com a investigador honorari associat.
  • Institut Botànic de Barcelona (IBB) per la relació tant estreta amb el seu mestre i fundador de l’IBB, Pius Font i Quer.

Va ser el mateix Cuatrecasas qui, l’any 1994 donà a l’IBB part del seu arxiu i biblioteca. El fons Cuatrecasas està format per 12 caixes plenes de documents que contenen: 86 unitats documentals simples, 106 unitats documentals compostes i una extensa col·lecció fotogràfica. Es pot consultar més informació sobre el fons al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC.

 

Contingut del fons

  • Documents que il·lustren la seva primera època d’estudis botànics on col·laborava amb Font i Quer al Museu de Ciències Naturals de Barcelona i com a professor de la Universitat de Barcelona (1924-1931).
  • Documents de la seva etapa de professor i investigador de botànica descriptiva a la Facultad de Farmacia de Madrid (1931-1939): llibretes i diaris d’excursions botàniques per zones d’Espanya i estudis de botànica i fitogeografia.
  • Documentació administrativa del Real Jardín Botánico dels anys 1937-1939.
  • Estudis de la flora de Colòmbia i documents sobre les expedicions botàniques que va realitzar com a investigador i professor durant la seva estada a la Facultad de Agronomía del Valle (Universidad de Colombia) els anys 1939-1945. Entre ells destaquen el catàleg de les exploracions per les zones amazòniques Plantae Colombianae i altres documents originals dels estudis d’espècies de Theobroma i de la família Compositae.
  • Col·lecció fotogràfica de les exploracions botàniques que va realitzar per Espanya entre els anys 1927 i 1938.

Juntament amb Pius Font i Quer i Carlos Pau, Cuatrecasas fundà la revista Cavanillesia (1928-1938). Aquesta publicació, dedicada a la botànica, forma part del fons Font i Quer que també es conserva a l’IBB.