Fons Pius Font i Quer

Pius Font i Quer (Lleida, 1888 – Barcelona, 1964) fou un botànic i farmacèutic que va dur a terme una considerable tasca divulgativa de la botànica. Les prospeccions botàniques que va realitzar per tota la península Ibèrica i el protectorat espanyol del Marroc van significar una important incorporació de plecs a l’herbari BC, plecs que s’han usat per redactar obres com la Flora dels Països Catalans o Flora iberica.

A banda de la important tasca docent que va dur a terme en la seva època com a professor de la Universitat de Barcelona, Pius Font i Quer destaca per promoure la segregació del departament de botànica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) en una nova entitat autònoma: l’Institut Botànic de Barcelona (IBB). Aquesta institució, creada al 1934, buscava aprofundir en el patrimoni botànic català, estudiar col·leccions botàniques i esdevenir un centre de recerca botànica de qualitat.

El fons Font i Quer de l’IBB té un volum de 29 caixes de documents (5m/l), que abasten 1.105 agrupacions documentals i 23.000 pàgines. L’inventariat i la catalogació del fons van acabar l’any 2015 i, des de llavors, els registres són consultables al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC.

 

Contingut del fons

  • Estudis botànics: llistats d’espècies vegetals, fitxes de determinacions, llibretes botàniques i estudis botànics.
  • Manuscrits originals dels primers números de les revistes publicades per l’IBB: Cavanillesia (1933-1938) i Collectanea Botanica (1948-1956).
  • Documents d’organització i gestió administrativa del MCNB (1920-1924) i de l’IBB (1931-1939).
  • Correspondència científica que Pius Font i Quer va mantenir amb particulars, organismes i entitats nacionals i internacionals durant la seva direcció del MCNB i de l’IBB.
  • Col·lecció de fotografies que acompanyen els documents textuals. Mostren paisatges i espècies de plantes observades durant les exploracions botàniques que va realitzar per Catalunya, Espanya i el protectorat espanyol del Marroc entre els anys 1927 i 1932. També hi ha il·lustracions i dibuixos vegetals. Les fotografies estan repartides en 20 caixetes amb 872 unitats de plaques de vidre estereoscòpiques i 90 positius/negatius.