Site Loader

Origen i evolució dels manglars del Carib

Els manglars són ecosistemes boscosos que es troben als aiguamolls costaners intermareals de tot el tròpic i el subtròpic, aproximadament entre els paral·lels 25ºN i 25ºS. Aquestes comunitats s’organitzen normalment al voltant de poques espècies arbòries dominants, coneguts com mangles. Són ecosistemes de transició terra-mar que exerceixen un paper fonamental en el manteniment de la biodiversitat terrestre i marina i en els principals cicles biogeoquímics, especialment el del cicle del carboni, per al qual els manglars són embornals importants.

 

En l’actualitat, els manglars tenen una extensió global de gairebé 140.000 km², amb la major proporció a Àsia (38%), seguida d’Amèrica Llatina i el Carib (20%), Àfrica (20%), Oceania (12%) i Amèrica del Nord (8%). Durant les últimes quatre dècades, els manglars han experimentat una reducció del 25-30% de la seva extensió total a causa de la pressió antropogènica i són un dels ecosistemes més amenaçats del món. Es calcula que, si es mantenen les tendències actuals, els manglars podrien desaparèixer en el pròxim segle.

Saber quan i com es van originar i van evolucionar els manglars sota l’acció de factors naturals (climàtics, eustàtics) i antropogènics és important, no només per a entendre l’estat actual d’aquests ecosistemes sinó també per a optimitzar la seva conservació, davant l’estrès antropogènic directe (desforestació) i indirecte (canvi global). Enguany, l’investigador de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) Valentí Rull ha iniciat un estudi biogeogràfic, ecològic i evolutiu sobre la història dels manglars del Carib des del seu origen eocènic (ca. 45 Ma) fins a les seves reorganitzacions quaternàries (els últims 2,6 Ma), sota l’acció dels cicles glacials-interglacials del Plistocè, seguit per les pertorbacions humanes de l’Holocè (els últims 11,7 ka).

 

Aquesta exhaustiva revisió es publicarà en una sèrie de quatre articles i un llibre. El primer article sobre l’origen eocènic ja ha estat publicat en la revista Earth-Science Reviews [1] i el segon, que tracta de la revolució eocènica/oligocènica dels manglars [2], ha estat enviat a la mateixa revista. Els altres dos articles, un sobre la diversificació del Miocè al present i un altre sobre la reorganització del Plistocè-Holocè, estan actualment en redacció. La proposta de llibre s’ha presentat a Springer Nature, on Valentí publicat recentment un parell de llibres sobre altres temes, com la diversificació neotropical [3] i la prehistòria de l’Illa de Pasqua [4].

 

Més informació:
  1. Rull, V. 2022. The Caribbean mangroves: an Eocene innovation with no Cretaceous precursors. Earth-Science Reviews 231, 104070.
  2. Rull, V. 2022. Eocene/Oligocene global disruption and the revolution of Caribbean mangroves. Submitted to Earth-Science Reviews. Preprint available at EarthArXiv. doi 10.31233/X5835T.
  3. Rull, V. & Carnaval, A.C. 2020. Neotropical Diversification. Patterns and Processes. Springer Nature, Cham.
  4. Rull, V. & Stevenson, C.M. 2022. The Prehistory of Rapa Nui (Easter Island). Toward an Interdisciplinary Integrative Framework. Springer Nature, Cham.

 

Autor: Valentí Rull

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies