Site Loader

Presentació del TFM sobre la modelització de nínxol aplicada a l’endemisme relicte Glyptostrobus pensilis

El passat 23 de setembre va tenir lloc la presentació del meu Treball Final de Màster (TFM) per a l’obtenció del Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural de la Universitat de Barcelona, sota el títol “Modelización de nicho ecológico aplicada a la conservación del endemismo relicto de Asia Oriental Glyptostrobus pensilis (Cupressaceae)” dirigit per Jordi López Pujol, Neus Nualart Dexeus i Sonia Herrando Moraira.

Presentació del TFM: “Modelización de nicho ecológico aplicada a la conservación del endemismo relicto de Asia Oriental Glyptostrobus pensilis (Cupressaceae)”.

L’espècie objecte d’estudi, Glyptostrobus pensilis, és la única espècie supervivent del gènere Glyptostrobus. Es tracta d’un endemisme relicte de l’Àsia Oriental que compta amb una distribució reduïda a petits rodals de terres baixes i humides del sud-est de la Xina, sud del Vietnam i Laos central, tot i que s’ha cultivat àmpliament a la Xina. Per a l’estudi es va realitzar una modelització de nínxol ecològic amb la finalitat d’estudiar la distribució potencial actual de l’espècie, així com en el futur per al període 2061-2080 en base als models proposats pel Sisè Informe d’Avaluació de l’IPCC (sigles en anglès del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic). Es va observar una àrea potencial actual de 1.452.481km2 amb les zones de major probabilitat de presència localitzades en el sud-est de la Xina. De cara al futur aquestes àrees es redueixen per a la majoria de models, quedant fora entre un 7 i un 31% de les poblacions silvestres, entre elles las que compten amb una major diversitat genètica. Un resultat preocupant, donat que l’espècie presenta una diversitat genètica baixa a nivell global, així com un reclutament pràcticament nul. És per això que sembla indispensable la coordinació conjunta de la Xina, el Vietnam i Laos per a poder aconseguir col·leccions de material genètic ex situ amb representats de totes les poblacions silvestres i així abastar tot el ventall de diversitat genètica, que proporcionaran material de partida per a la posterior translocació de l’espècie al medi natural (que s’hauria de realitzar en aquelles zones on se solapin àrees potencials presents i futures). Si existeixen àrees protegides en aquestes regions, cal reforçar-ne la seva funció, essent imprescindible identificar quines poblacions es troben protegides en tota l’àrea d’estudi (actualment en fase d’avaluació i que publicarem en un article pròximament).

Glyptostrobus pensilis. Fotos: Cindy Q. Tang.

L’estudi també recull localitats silvestres descobertes recentment a la Xina, gràcies al treball del grup de recerca de l’ecòloga vegetal Cindy Q. Tang de la Universitat de Yunnan (amb el qual els directors col·laboren des de fa un lustre) i al projecte “Investigant arbres antics i de gran mida” que duen a terme organismes governamentals de la Xina. Aquestes dades suggereixen que l’estat d’amenaça segons els criteris de la UICN podria canviar de “en perill crític” a “en perill”, tant a nivell de la Xina com global (o fins i tot a “vulnerable” a nivell global).

Els membres del tribunal van coincidir que el treball era complet i interessant i per tant, superava els objectius marcats. Van afegir, també, que hauria sigut interessant incloure alguna variable que d’alguna manera mesurés l’impacte antròpic per veure com podria afectar la distribució de G. Pensilis, ja que l’espècie habita ones que s’han transformat per a la creació de cultius i la construcció d’infraestructures, entre d’altres. Com que l’objectiu de la modelització era conèixer el nínxol ecològic de l’espècie en estat silvestre, no es va considerar l’ús d’aquest tipus de variables, que solen tenir un pes important per a la distribució de plantes invasores (p. e. a Kalanchoe × houghtonii).

 

Autora: Paula Pueyo

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies