Site Loader

Convocatòria JAE Intro

La convocatòria JAE Intro ofereix 250 beques d’introducció a la recerca per a alumnes universitaris d’excel·lència. Les beques, dotades de 3.000€ i de 5 mesos de durada (inici a l’octubre de 2021), permeten fer una estada formativa i remunerada en un institut del CSIC.

Poden ser candidates aquelles persones que:

  • Estant matriculades a un grau universitari durant el curs acadèmic 2020-2021 tinguin al menys el 80% dels crèdits ETCS corresponents al total de grau complets.
  • Cursaran un Màster Universitari oficial durant el curs 2021-2022 i hagin fet una sol·licitud de preadmissió, la admissió o la matrícula.
  • Estiguin matriculades en un Màster Universitari oficial durant el curs 2020-2021.
  • Complint algun dels requisits anteriors, presenti una nota mitjana d’expedient igual o superior a 8,00 en el cas de sol·licitar una beca de la branca de les Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques. O bé una nota mitjana d’expedient igual o superior a 7,00 per a les branques d’Enginyeria i Arquitectura.

Des de l’Institut Botànic de Barcelona es presenten tres ofertes:

  • Modelatge de nínxol ecològic per a estudiar la migració global de la papallona Vanessa cardui (JAEINT21_EX_0017). Investigador principal: Dr. Gerard Talavera.
  • Sistemàtica i evolució de plantes (JAEINT21_EX_0855). Investigadora principal: Dra. Núria Garcia Jacas.
  • Estudi de les plantes al·lòctones invasores: catàleg, distribució, modelització i nínxol ecològic (JAEINT21_EX_0903). Investigador principal: Dr. Jordi López Pujol.

La presentació de les sol·licituds es farà de manera telemàtica a través de l’enllaç de la convocatòria JAE Intro on també es troba la informació completa de la convocatòria, tots els requisits i la documentació a presentar.

Es poden presentar sol·licituds fins el 12 d’abril.

Actualitat

Finalització del procés de selecció de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona per als propers quatre anys, segons el Reglament de Règim Intern de l’IBB com a centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona.

Nou director amb data del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el projecte de direcció.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies