Teresa Garnatje

Teresa Garnatje

Científica titular

Grup de recerca: Biologia evolutiva, organització del genoma i usos de les plantes

Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)

Corresponsable del grup BioFiC-Planta/EnobotCat

Pàgina del grup de recerca: http://www.etnobiofic.cat/

Línies de recerca: Biodiversitat, citogenètica molecular i evolució del genoma, etnobotánica

Tel: 93 289 06 11

tgarnatje@ibb.csic.es / direccion.ibb@csic.

ORCID iD

ResearchGate

Currículum vitae