Noemí Montes-Moreno

Noemi Montes

Investigadora postdoctoral

Grup de recerca: Biodiversitat i evolució de plantes

Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)

Tel: 93 289 06 11

nmontes@ibb.csic.es

ORCID iD

ResearchGate


Projecte d’investigació: Sistemàtica molecular en la família Asteraceae

Principals eines: col·leccions d’herbari, nomenclatura, DNA nuclear, DNA cloroplàstic, marcadors moleculars, seqüenciació

Principals interessos:
  • Taxonomia de gèneres de la tribu Gnaphalieae (Asteraceae)
  • Estudi de la variabilitat morfològica intra i interespecífica, delimitació d’espècies, discontinuïtats morfològiques
  • Estudis nomenclaturals i de tipificació en tàxons del Nord d’Àfrica
  • Filogènia, filogeografia i biogeografia en Asteraceae