Biodiversitat i evolució de plantes

Aquest grup desenvolupa una disciplina de síntesi i usa dades procedents de diferents camps de la biologia: anatòmiques, cariològiques, citogenètiques, geogràfiques, moleculars, morfològiques, palinològiques i químiques. Totes aquestes dades són tractades en conjunt per a obtenir una visió global de diferents grups, principalment de la família de les Compostes i estudiar la sistemàtica i evolució. També es desenvolupen estudis en el camp de la conservació de la diversitat vegetal, la biogeografia, la citogenètica i la cariologia. Un punt d’interès especial és l’anàlisi de les radiacions alpines de tipus insular, per al qual s’ha creat un consorci internacional de fins a vuit països coordinat per aquest grup.

 
Objectius del grup de recerca

En el camp de la Biosistemàtica:

 • Obtenir filogènies moleculars que ens permetin explicar l’evolució i les relacions entre els tàxons així com aconseguir classificacions més naturals dels diferents grups taxonòmics.
 • Combinar els coneixements sistemàtics amb les dades moleculars per tal d’entendre els processos evolutius i d’especiació.
 • Usar les eines de fingerprinting de DNA per tal d’establir patrons d’identificació d’espècies d’interès industrial i farmacològic en col·laboració amb l’empresa privada.

En el camp de la Biogeografia:

 • Dur a terme anàlisis biogeogràfiques i de datació molecular de diferents grups taxonòmics.
 • Realitzar diversos estudis filogeogràfics de tàxons mediterranis així com d’espècies alpines, sud-africanes i macaronèsiques.
 • Comparar patrons filogeogràfics d’algunes espècies no relacionades amb una distribució comuna amb la intenció d’elucidar quines són les causes històriques comunes de dispersió/vicariança i identificar causes ecològiques, geològiques i climàtiques que han determinat la seva distribució actual.
 • Analitzar l’endemisme i la diversitat dels hotspots dins la regió Mediterrània i establir patrons que ajudin a predir l’impacte del canvi climàtic en la diversitat vegetal.

En el camp de la Conservació d’Espècies Amenaçades:

 • Determinar els nivells de variabilitat i estructura genètica de poblacions en espècies d’especial interès en conservació.
 • Proposar mesures adequades de conservació basades en estudis genètics.
 • Elucidar patrons de variabilitat genètica en la flora de la Regió Mediterrània.
 • Realitzar estudis demogràfics en espècies i determinar el seu grau d’amenaça.
 • Elaborar plans de maneig, conservació i recuperació d’espècies amenaçades.
 • Estudiar patrons de distribució de plantes vasculars i delimitar hotspots de biodiversitat.