Site Loader

NOVES VARIETATS DE VINYA DOCUMENTADES A EIVISSA I FORMENTERA

• Un nou estudi científic revela la riquesa i diversitat de la vinya (Vitis vinifera L.) a les illes d’Eivissa i Formentera, a les Balears.

• Tot i que la presència de la vinya en aquestes illes es remunta al segle VII aC, la investigació en aquest àmbit ha estat escassa, amb un enfocament princi-palment centrat a Mallorca i Menorca.

L’objectiu principal de l’estudi ha sigut aprofundir en el coneixement dels cultius de vinya tradicionals en aquestes illes i detectar la presència de cultivars locals mitjan-çant enfocaments etnobotànics, ampelogràfics i genètics. La investigació s’ha dut a terme en el marc de la tesi doctoral (pendent de ser defensada) de na Raquel González, dirigida pels Drs. Joan Vallès (Universitat de Barcelona) i Teresa Garnatje (Institut Botànic de Barcelona, CSIC-CMCNB), en col·laboració amb les Dres. Alba M. Vargas i Mª Teresa de Andrés de l’IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentarioa).

Mitjançant entrevistes amb agricultors locals s’han arribat a caracteritzar 36 accessions de vinya en 12 parcel·les, utilitzant descriptors ampelogràfics (descripcions botàniques de les varietats de la vinya) i marcadors genètics SSR (microsatèl·lits) per a la seva identificació. Les accessions seleccionades per a aquest estudi han estat aquelles que els agricultors han identificat com a races locals durant les prospeccions o tenien dubtes sobre el seu origen. En aquestes entrevistes, els principals temes tractats han estat les varietats plantades o conegudes, l’edat de la planta, el portaempelt utilitzat, la gestió dels cultius i els processos d’elaboració del vi. Aquesta informació s’ha utilitzat, juntament amb la caracterització ampelogràfica i els marcadors SSR, per a identificar i aclarir sinònims, homònims i denominacions errònies a les mostres estudiades.

Els resultats han revelat l’existència de 21 perfils de genotips diferents desconeguts, que no havien estat caracteritzats abans: ‘Colló de gall’, ‘Grec’, ‘Maçanet’, ‘VIEIV015-Maçanet’, ‘Morzacà’ i ‘Vermelleta’, i s’han proposat deu nous sinònims i tres homònims per a la seva inclusió en el catàleg de VIVC (Vitis International Variety Catalogue).Aquest estudi, destinat a avaluar i identificar els cultius de vinya a les Pitiüses, s’ha dut a terme des d’un punt de vista diferent al de la majoria de treballs similars realitzats a Europa, atès que s’han utilitzat entrevistes etnobotàniques per a la selecció de mostres. “La idea és recuperar varietats o races no documentades oficialment i recollir informació que permeti identificar-ne el seu origen. Els resultats d’aquest treball constitueixen la primera informació reportada per a les illes d’Eivissa i Formentera sobre races o varietats locals de vinya.” explica la Raquel González autora de l’estudi.

Amb aquest plantejament, s’ha obtingut una imatge de l’estat actual de les varietats mantingudes en parcel·les i vinyes a Eivissa i Formentera, descobrint que només un dels sis nous genotips s’ha inclòs en una col·lecció destinada a la conservació. La majoria d’aquestes varietats o races pertanyen a les tradicions locals, especialment ‘Monestrell’ (sin. ‘Llora’), present a totes les parcel·les estudiades.

Cal remarcar la importància d’aquests estudis, per a seguir conservant els patrimonis natural i cultural davant de la pèrdua de biodiversitat i de l’erosió del coneixement tra-dicional” conclou la Teresa Garnatje, co-directora de la tesis.

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies