Site Loader

Cannabis va arribar a la península Ibèrica molt abans de la seva domesticació

  • Un estudi demostra que el Cannabis va entrar a la península Ibèrica en la seva forma silvestre durant el Paleolític Superior i va experimentar dues onades d’entrada més, una al Neolític i una altra a l’Edat Mitjana, probablement en la seva forma cultivada.

  • Les principals vies d’entrada se situen al nord-est i la dispersió es va produir per vies terrestres i marítimes, depenent de l’època. La disseminació per tota la península no es va produir fins l’Edat del Bronze.

Fins ara, el temps i la forma de colonització de la Península Ibèrica per part de Cannabis sativa, la seva posterior propagació per tot el territori i els factors culturals i ambientals implicats en el procés, eren desconeguts. Però una recent metaanàlisi de les evidències disponibles realitzat per un equip de 12 palinòlegs de tota la península dirigits per l’investigador de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), el Dr. Valentí Rull, ha posat llum a la biogeografia històrica d’aquesta planta des de la seva arribada en forma no domesticada.

Després d’analitzar una base de dades amb més de 60 localitats peninsulars amb evidències palinològiques de Cannabis, quest equip va concloure que els primers registres aïllats d’aquest pol·len daten del Paleolític Mitjà i Superior (150.000 a 12.000 anys AP) i que haurien entrat a la península Ibèrica per vies marítimes (Mediterrani) o terrestres (Europa).

Vies d’entrada (fletxes blaves) i de dispersió interna (fletxes verdes) de Cannabis a la Península Ibèrica des del Pleistocè tardà, segons les evidències palinològiques. CP, via continental (terrestre); MP, via marítima.


Una primera onada d’introducció, probablement en la forma cultivada, es va produir durant el Neolític (7.000–5.000 anys AP) utilitzant vies similars. Entre el Calcolític i l’època romana (4.500-2.000 anys AP) es va produir una disminució en l’arribada de Cannabis (principalment per la via marítima), que va coincidir amb la colonització de les parts més interiors de la península (Bronze tardà).

Una segona intensificació de la introducció, probablement antropogènica, va tenir lloc a l’Edat Mitjana (1.500 anys AP en endavant) utilitzant les vies marítimes i continentals. La màxima activitat de cultiu i maceració del cànem es va registrar duran l’Edat Moderna (segles XVI-XIX), coincidint amb l’augment de la demanda de fibra de cànem per a abastir l’armada reial espanyola per a l’expansió imperial i el comerç.

S’ha observat una possible relació entre els episodis de colonització/introducció del Cannabis i certs períodes d’escalfaments climàtic, que caldria comprovar en estudis futurs. Les variacions regionals d’humitat sembla que van menys influents. Els resultats d’aquesta recerca es compararan amb les evidències arqueològiques i històriques per a aclarir quin ha estat el paper de les migracions humanes i els canvis culturals en la biogeografia històrica de Cannabis a la península Ibèrica.

AP, abans del present

 

Article de referència:

Rull, V., Burjachs, F., Carrión, J.S., Ejarque, A., Fernández, S., López-Sáez, J.A., Luelmo-Lautenschlaeger, R., Ochando, J., Pérez-Díaz, S., Revelles, J., Riera, S., Rodríguez, S. 2023. Historical biogeography of Cannabis in the Iberian Peninsula: a probabilistic approach based on palynological evidence. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 58: 125704.

Autor: Valentí Rull

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies