Site Loader

Diversitat florística associada als crisomèlids del bosc tropical sec de Nicaragua: donació al banc de Teixits de l’IBB

Entre els anys 2009 i 2012 el Dr. Jesús Gómez-Zurita va dirigir un projecte concedit per la Fundación BBVA (BIOCON08 191/09) per a l’estudi de la fauna de coleòpters Chrysomelidae del bosc sec tropical i de les plantes a les que aquests insectes herbívors viuen associats. El projecte va ser també un esforç conjunt de cooperació internacional entre l’equip liderat des d’Espanya, amb investigadores de Grècia, Equador i Portugal, i un equip d’entomòlegs i botànics de la seu de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).


Botànics de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ricardo Rueda i Indiana Coronado, ajuden a aixecar a Jazmina Reyes, i sota l’atenta curiositat de Jesús Gómez-Zurita, per a accedir amb llargues tisores podadores telescòpiques a mostres amb flor del dosser arbori que permetin realitzar la identificació taxonòmica dels arbres mostrejats. Reserva Natura, Montelimar, Managua, Nicaragua. Crèdit: A. Cardoso.


L’objectiu principal d’aquest projecte era poder inventariar de forma ràpida, i mitjançant l’estudi de seqüències d’ADN, tant la comunitat de coleòpters com la diversitat de les seves dietes. Per això darrer, es va fer servir la tècnica de PCR i encebadors específics de porcions del genoma cloroplàstic sobre extraccions d’ADN del cos sencer dels insectes, amb l’objecte d’amplificar i poder seqüenciar selectivament restes d’ADN vegetal presents en aquestes extraccions i suposadament provinents de la dieta de cada exemplar. La informació d’aquestes seqüències d’ADN hauria de permetre la identificació taxonòmica de les plantes de procedència sempre i quan es poguessin comparar amb una llibreria de referència per aquest mateix fragment d’ADN de la flora regional. Construir aquesta llibreria va ser un dels objectius del projecte, per la qual cosa es va mostrejar indiscriminadament la diversitat vegetal del bosc sec tropical a Nicaragua per a obtenir teixits amb els que generar seqüències d’ADN a partir de plantes identificades i amb les que poder fer comparacions directes de les seqüències obtingudes de les dietes dels insectes. Durant el curs del projecte es va generar una llibreria de seqüències del fragment psbA-trnH per 437 espècies de plantes presents al bosc sec tropical (referències a GenBank: HG963487-HG964039); els detalls tècnics d’aquesta recerca són disponibles a Papadopoulou et al. (2015).


Anabela Cardoso i Anna Papadopoulou aprenen de Jazmina Reyes les tècniques de preparació de les mostres vegetals per al projecte, i l’ajuden amb l’enorme quantitat de mostres recollides durant el dia, que acabaran formant part de l’Herbari de la UNAN i del Banc de Teixits de l’IBB per a extraccions d’ADN. Reserva Natura, Montelimar, Managua, Nicaragua. Crèdit: J. Gómez-Zurita.


Per a assolir aquest objectiu, el laboratori del Dr. Gómez-Zurita va generar un recurs de centenars de mostres de teixit vegetal de flora de bosc tropical sec de Nicaragua, moltes d’elles identificades a nivell d’espècie per la col·laboradora del projecte, Indiana Coronado (UNAN-León). La majoria de mostres estan associades a un plec d’herbari a la seva institució, i una bona part amb dades de seqüencia psbA-trnH a GenBank. Aquest recurs i les seves metadades han estat donats íntegrament a l’herbari BC de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) i són disponibles per a futura recerca genètica.

La donació es va incorporar al Banc de Teixits de l’herbari, una col·lecció que es va crear fruit de la necessitat d’assegurar la viabilitat i conservació de les mostres de teixit vegetal dels diferents grups de recerca de l’IBB, per a donar suport a estudis de biodiversitat i evolució (filogènia, biogeografia, filogeografia i conservació) gestionant l’accessibilitat de les mostres a la comunitat científica. Aquesta col·lecció es caracteritza per contenir mostres de teixit vegetal foliar de plantes superiors i es troba actualment segregada físicament de la col·lecció general per la naturalesa i finalitat d’ús dels seus espècimens.


Anabela Cardoso i Jazmina Reyes recullen, preparen i emmagatzemen al camp les mostres de teixit vegetal per a futures extraccions d’ADN al laboratori. Aquestes mostres es van usar per a obtenir centenars de seqüències de l’intró psbA-trnH de l’ADN cloroplàstic i ara formen part del Banc de Teixits de l’herbari BC (IBB) per al seu ús en recerca. Reserva Natura, Montelimar, Managua, Nicaragua. Crèdit: J. Gómez-Zurita.


Cada mostra es va informatitzar mitjançant Herbar, una aplicació de gestió de col·leccions botàniques en la qual s’han afegit algunes funcionalitats de l’aplicació Elysia (ambdues desenvolupades pel node de GBIF Espanya). Un cop informatitzades, les mostres es van etiquetar amb una etiqueta de codi de barres i amb l’etiqueta pròpia de la col·lecció, assolint un total de 948 mostres.

Els gèneres més abundants, amb més de deu mostres per gènere, han estat: Ipomoea, Cordia, Piper, Pithecellobium, Senna i Solanum. Les espècies més ben representades, amb més de cinc mostres per espècie, han estat: Aphelandra scabra (Vahl) Sm., Baltimora recta L., Casearia corymbosa Kunth, Ipomoea splendor-sylvae House, Lantana urticifolia Mill., Malvaviscus arboreus Cav., Piper alamago L. i Rivina humilis L..


Més informació:

Papadopoulou, A., Chesters, D., Coronado, I., De la Cadena, G., Cardoso, A., Reyes, J.C., Maes, J.-M., Rueda, R.M. & Gómez-Zurita, J. 2015. Automated DNA-based plant identification for large-scale biodiversity assessment. Mol. Ecol. Res. 15: 136-152. doi: 10.1111/1755-0998.12256

 


Autors: Jesús Gómez-Zurita i Noemí Montes-Moreno

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies