Site Loader

Una nova mirada a la història ecològica i cultural de l’Illa de Pasqua abans del contacte europeu

El paleoecòleg de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), Valentí Rull, i l’arqueòleg nord-americà Christopher Stevenson (Virginia Commonwealth University) han publicat un nou llibre de Springer que aporta una visió multidisciplinària sobre aquesta enigmàtica illa i la cultura prehistòrica que l’habitava abans del contacte europeu (1722).

L’Illa de Pasqua (IP) és el lloc habitat més remot de la Terra i l’antiga cultura Rapanui que va erigir les icòniques estàtues megalítiques conegudes com moai ha fascinat les audiències científic i popular durant generacions. Els enigmes més coneguts de l’illa són: (i) el moment de l’assentament prehistòric, (ii) l’origen polinesi o sud-americà dels primers pobladors, (iii) la talla i el transport dels moai des de la pedrera fins l’emplaçament definitiu, (iv) el significat dels moai, (v) la desforestació antropogènica total de l’illa, (vi) el suposat col·lapse cultural i demogràfic causat per la sobreexplotació dels recursos naturals, i (vii) el possible paper dels canvis climàtics en les catàstrofes ecològica i cultural.

Estàtues moai de l’Illa de Pasqua. Imatges: Valentí Rull.

Fins ara, aquests temes s’han abordat per separat des de diverses disciplines científiques com l’arqueologia, l’antropologia, la paleoecologia, l’etnografia, la història, etc., i es troba a faltar una visió holística que reuneixi les troballes de totes aquestes disciplines en un marc sintètic coherent. El llibre de Rull i Stevenson és un intent d’omplir aquest buit i assentar les bases per al desenvolupament d’estudis interdisciplinaris integrats. Per a fer-ho, es va convidar reconeguts acadèmics de totes les disciplines a contribuir al llibre, cosa que va donar com a resultat 24 capítols agrupats en sis seccions principals, que són: I) viatges i assentaments transpacífics, II) l’antiga cultura Rapanui, III) canvis climàtics i mediambientals, IV) desforestació i extincions, V) col·lapse o resiliència? i VI) contacte europeu.

En el capítol final, titulat “Cap a un enfocament holístic de la prehistòria de l’Illa de Pasqua”, Rull i Stevenson sintetitzen la informació més significativa aportada al llibre i proposen un model conceptual basat en les retroalimentacions i sinèrgies clima-humans-ecosistema (ecodinàmica humana), destinat a explicar la prehistòria de l’Illa de Pasqua evitant els habituals i injustificats enfocaments deterministes ambientals i/o humans.

 

Article de referència:

Rull, V. & Stevenson, C.M. 2022. The Prehistory of Easter Island. Towards and Integrative Interdisciplinary Framework. Springer Nature, Cham, 628 p.

Follow this link for other recent books (last 5 years) by Valentí Rull.

 

Autor: Valentí Rull

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies