Site Loader

Les espècies arbòries han de tenir estratègies de conservació genètica diferents a les de les plantes herbàcies

Les revisions i metanàlisis de diversitat genètica deixen clar que els arbres solen presentar uns nivells més elevats de variabilitat, tant a nivell poblacional com d’espècie, que les plantes anuals o les herbàcies perennes. Sumat a això, la diferenciació genètica entre poblacions és significativament més baixa en els arbres que en la majoria de les altres plantes. Sembla lògic, doncs, que s’elaborin protocols diferents per a la conservació d’espècies arbòries i plantes herbàcies amenaçades. Aquesta és la temàtica de l’assaig en el que participen dos investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona i que s’ha publicat a la revista més influent en el camp de la biologia de la conservació, Conservation Biology.

Tal i com repassen els autors, hi ha diverses característiques que comparteixen els arbres, com unes altes taxes d’al·logàmia, la dispersió a gran distància de pol·len i llavors, una mida efectiva de la població habitualment important, la seva elevada alçada, la baixa densitat poblacional, la seva longevitat, el solapament de generacions i la seva habitual presència dins de comunitats successionals tardanes, que fan que aquest tipus d’espècies presentin una menor sensibilitat als colls d’ampolla genètics i alhora una major resistència a la fragmentació de l’hàbitat o al canvi climàtic.

Les mesures de conservació genètica, que es discuteixen detalladament en aquest treball, s’han de dissenyar, per tant, de manera diferent per a les espècies arbòries que per a un altre tipus de plantes. De manera simplificada, pot afirmar-se que la recol·lecció de llavors per a la conservació ex situ d’espècies arbòries pot fer-se en unes poques poblacions ja que s’espera poca diferenciació genètica entre elles, mentre que la translocació és una opció viable per a incrementar la mida efectiva de les poblacions.

Pinus densiflora (esquerra; imatge provinent de Wikipedia) i Quercus mongolica (dreta; imatge provinent de Wikipedia), dos dels arbres que es pretenen emprar per a la reforestació de zones de Corea del Nord.

L’assaig conclou amb la presentació d’un cas d’estudi de reforestació amb diverses espècies arbòries en àrees desforestades de la part nord de la península de Corea, per al que els autors proporcionen una sèrie de recomanacions per assegurar l’èxit de la restauració a llarg termini.

Més informació:

Chung, M. Y., Son, S., Herrando-Moraira, S., Tang, C. Q., Maki, M., Kim, Y.-D., López-Pujol, J., Hamrick, J. L. & Chung, M. G. 2020. Incorporating differences between genetic diversity of trees and herbaceous plants in conservation strategies. Conservation Biology 34: 1142–1151. DOI: 10.1111/cobi.13467

Autors: Sonia Herrando-Moraira i Jordi López-Pujol

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies