Site Loader

Contingut de compostos fenòlics i diversitat genètica de la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) a la península Ibèrica

La boixerola (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) és una planta medicinal de la família de les ericàcies que s’utilitza tradicionalment per al tractament d’infeccions del tracte urinari a causa d’un alt contingut d’arbutina. Actualment, però, el seu ús principal és el cosmètic, com a agent blanquejador de la pell i com un additiu antioxidant natural, a causa dels alts continguts de compostos fenòlics presents a les fulles.

En aquest treball es va estudiar la variabilitat de compostos fenòlics de 42 poblacions silvestres de boixerola amb l’objectiu d’aclarir si els factors biològics, climàtics i / o geogràfics afecten els continguts fenòlics en la seva distribució natural a la península Ibèrica. Es varen recollir fulles de les 42 poblacions abans esmentades durant la tardor en un període de tres anys (2014-2016) al llarg d’un gradient latitudinal i altitudinal. Totes les plantes analitzades van mostrar un contingut d’arbutina superior al 7%; per tant, aquest material vegetal es pot considerar adequat per a preparacions farmacèutiques i medicinals. Els extractes metanòlics van mostrar una àmplia gamma de variacions en el contingut total de fenols i diferents perfils fenòlics pel que fa a l’arbutina i també en els continguts de catequina i miricetina, que es varen veure afectats per factors climàtics. També es van detectar nivells moderats de variabilitat entre les poblacions en la mida del genoma —estimada mitjançant la citometria de flux— i en dues regions de l’ADN cloroplàstic (rpl32-trnL i psbE-petN). La variabilitat genètica i citogenètica de les poblacions presenta una correlació feble però estadísticament significativa amb a la diversitat fitoquímica.

Figura. Fons. Mapa i xarxa d’haplotips i aspecte general de la planta (Arctostaphylos uva-ursi). Front. Continguts d’arbutina (groc) i catequina (gris) en mg/g de pes sec.

En general, aquests resultats posen de relleu que cal considerar l’efecte tant de factors genètics com de factors abiòtics per a explicar la variabilitat fitoquímica intraespecífica que presenten les plantes de poblacions silvestres.

Aquest treball s’ha dut a terme en col·laboració amb investigadors de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), de la Escuela Politécnica Superior de Huesca (EPSH) i dels Royal Botanic Gardens de Kew.

 

Més informació:

Asensio, E., Vitales, D., Pérez, I., Peralba, L., Viruel, J., Montaner, C., Vallès, J., Garnatje, T., Sales, E. Phenolic Compounds Content and Genetic Diversity at Population Level across the Natural Distribution Range of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae) in the Iberian Peninsula. Plants 2020, 9, 1250. https://doi.org/10.3390/plants9091250

Autors: Daniel Vitales, Joan Vallès i Teresa Garnatje

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies