Site Loader

Estudi etnobotànic de la comarca de les Garrigues

Aquest estudi s’ha centrat la comarca de les Garrigues, una de les regions més àrides de Catalunya i sense estudis etnobotànics previs. Aquest territori té una superfície de 1.123,12 km2, 33 municipis i una població de 22.243 habitants. La vegetació natural està dominada per boscos d’alzines i màquies (garrigues), que donen nom a la comarca. Durant les darreres dècades, aquest paisatge ha estat transformat per l’activitat agrícola, actualment en recessió. L’objectiu principal d’aquest treball era recollir i analitzar l’etnoflora d’aquesta zona, mitjançant entrevistes semiestructurades, per tal d’omplir un buit en el coneixement etnobotànic a Catalunya.

Figura 1. Entrevista realitzada durant el treball de camp a les Garrigues.

Es van recopilar dades de 68 entrevistes a 101 informants d’entre 24 i 94 anys, amb una mitjana d’edat de 73,07 anys. El nombre de tàxons reportats en aquest estudi va ser de 420, pertanyent a 99 famílies botàniques. S’obtingueren 4.715 reports d’ús de 346 tàxons útils, 1.741 (36,93%) corresponents a usos medicinals, 1.705 (36,16%) a usos alimentaris i 1.269 (26,91%) a altres usos. Aquest estudi ha permès inventariar, a part dels usos de les plantes individuals, 260 barreges vegetals, de les quals 98 són medicinals i 162 alimentàries. També s’han recollit, en aquest estudi, 849 noms populars amb 116 variants fonètiques per a 410 tàxons. El factor de consens d’informants (FIC) obtingut per als nostres entrevistats és de 0,93 i l’índex d’etnobotanicitat (IE) és del 23,47% per a la zona estudiada, això significa que hi ha un consens molt elevat ente els informants pel que fa els usos de les plantes i que una mica menys de la quarta part de la flora ha estat reportada com a útil. A part de les plantes pertanyents a les etnoflores típiques catalanes, ibèriques o europees, el present treball aporta informació sobre algunes plantes de regions semiàrides o àrides, com Artemisia herba-alba i Plantago albicans, molt més rares a l’etnobotànica de les zones citades.

Figura 2. Elaboració d’escombres amb botja (Dorycnium pentaphyllum).

Els resultats d’aquest estudi revelen la persistència del coneixement etnobotànic a la zona prospectada i la importància d’omplir els buits existents en el mostreig etnoflorístic dels territoris catalans. El conjunt de dades gairebé complet, que ara inclou alguns territoris àrids, permetrà realitzar-ne una anàlisi global i proporcionar-ne una visió general precisa.

Més informació

Gras, A., Vallès, J. & Garnatje, T. Filling the gaps: ethnobotanical study of the Garrigues district, an arid zone in Catalonia (NE Iberian Peninsula). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 16, 34 (2020). https://doi.org/10.1186/s13002-020-00386-0

Autors: Airy Gras, Joan Vallès i Teresa Garnatje

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies